For Dutch-speaking students only

 

Vakinhoud

Dit vak helpt studenten in de ontwikkeling van hun lesgeef- en coachingsvaardigheden. De studenten krijgen niet alleen kennis aangereikt op het gebied van didactiek, lesgeven, begeleiden en coachen, maar gaan ook zelf een groepje jongerejaars Bouwkunde studenten lesgeven, begeleiden en beoordelen onder verantwoordelijkheid van een senior docent (bij BK3MA1 in kwartaal 1, bij BK4AC2 in kwartaal 3).

Leerdoelen
Na afronding van dit vak kan de student:
-het onderwijsproces vormgeven in een concrete onderwijssetting: voorbereiden – lesgeven -beoordelen & feedback geven – evalueren;
-jongerejaars bouwkunde BK3MA1 of BK2AC4 studenten coachen in hun leertraject;
-reflecteren op de eigen ontwikkeling als lesgever, begeleider, en/of coach;
-een onderwijsproduct (leermiddel) ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit en verdere ontwikkeling van de module waarbinnen de student heeft lesgegeven.