Afstudeerstage zorgsector

Bevind jij je in de afrondende fase van een masteropleiding aan de Technische Universiteit of Vastgoedkunde en ben je op zoek naar een bedrijf waar je jouw onderzoek kan combineren met het opdoen van relevante werkervaring? Lijkt het jou interessant om onderzoek te doen naar hoe zorginstellingen invulling kunnen gegeven aan de professionalisering van vastgoedsturing? Dan is deze afstudeerstage iets voor jou.

Achtergrond van de opdracht

Welke kansen zie jij voor het professionaliseren van vastgoedsturing in de zorgsector? Welk raamwerk is hiervoor te ontwikkelen zodat sturen op kosten en risico’s mogelijk wordt. Dat is de focus van je opdracht. Waarom? Sinds 2012 is de kapitaallastenvergoeding in de Wlz (geleidelijk aan) prestatieafhankelijk geworden. Hiermee zijn zorginstellingen volledig risicodragend geworden ten aanzien van hun vastgoed. In het verleden werden huisvestingslasten volledig vergoed op basis van nacalculatie, waardoor de risico’s ten aanzien van investeringsniveau en exploitatie zeer beperkt waren.

Het toegenomen risicoprofiel van (investeringen in) vastgoed maakt het nodig dat zorginstellingen een visie ontwikkelen op vastgoedsturing. Een stevig raamwerk kan helpen bij het sturen op zowel kosten als risico’s. Het denken over deze thematiek is bij zorginstellingen volop in ontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van theoretische modellen uit de vastgoedwereld (zoals: Corporate Real Estate Management) als ook van inzichten uit de corporatiesector (Driekamermodel, Beleidsachtbaan). Deze sturingsmodellen zijn echter niet 1-op-1 toepasbaar op de zorgsector. De vraag is dan ook: op welke wijze kan invulling worden gegeven aan de professionalisering van vastgoedsturing in de zorgsector?

Met welke vragen ga jij aan de slag?

Je gaat op zoek naar sturingsmodellen en methoden om vastgoedsturing in de zorgsector te verbeteren. Het doel is om te komen tot een sturingsmodel voor de langdurige zorg, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de deelsectoren en de verschillen tussen zorginstellingen (bijvoorbeeld op basis van omvang, werkgebied, type zorgverlening etc.). Daarvoor kun je sparren met je collega’s, neem je interviews af met experts in het werkveld en raadpleeg je de literatuur.

Hierbij horen vragen zoals:

  • Welke vastgoedsturingsmodellen worden in zowel de zorgsector als in andere sectoren gehanteerd, en wat kunnen we hiervan leren?
  • Welke aspecten zijn kenmerkend voor de zorgsector en beïnvloeden de wijze van sturing?
  • Hoe kunnen de strategische ambities op organisatieniveau worden vertaald in concrete eisen en wensen ten aanzien van de vastgoedportefeuille?
  • Kan het vastgoedsturingsproces aan de hand van het volwassenheidsmodel van Joroff (Evolutionary stages of real estate, 1993) worden vertaald in concrete activiteiten voor ieder van de vijf opeenvolgende niveaus van professionaliteit (van vastgoedsturing)?
  • Waaruit bestaat de verbinding tussen vastgoedsturing en financiële sturing?
  • Op welke wijze kan een goede inschatting worden gemaakt van zowel het risico als rendement van investeringsprojecten?
  • Op welke wijze kan worden gestuurd op de financiële prestaties van het bestaande bezit (asset management)?

Mogelijke bronnen die je daarbij kunt raadplegen

Dewulf, G. Krumm, P. & De Jonge, H. (2000). Successful corporate real estate strategies. The Netherlands: Arko Publishers.

Joroff, M., Louargand, M., Lambert, S. & Becker, F. (1993). Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate. Atlanta, GA: Industrial Development Research Foundation.

Krumm, P. J.M.M. (2001). History of real estate management from a corporate perspective. Facilities, 19(7), 276 – 286.

Krumm, P., Dewulf, G. & De Jonge, H. (2000). What is Corporate Real Estate? In G. Dewulf, P. Krumm & H. de Jonge (eds.), Successful corporate real estate strategies (pp. 27-33). The Netherlands: Arko Publishers.

Lindholm, A-L & Nenonen, S. (2006). A conceptual framework of CREM performance measurement tools, Journal of Corporate Real Estate, 8(3), 108-119.

Manning, C. & Roulac S.E. (2001). Lessons from the past and future directions for corporate real estate research, Journal of Real Estate Research, 22(1/2), 7-57.

Beschikbare middelen voor je onderzoek

Wij zijn bijna vijftien jaar actief in de zorgsector en bezitten daardoor veel kennis en ervaring aangaande de financiële positie van zorginstellingen. We hebben een database met 40 variabelen van circa 700 instellingen over een periode van tien jaar. Deze database is relatief eenvoudig uit te breiden met additionele informatie. Daarnaast hebben we een kantoor vol met academische ervaring die klaar staan om hun kennis met jou te delen samen met interne begeleiding. We hebben een uitgebreid netwerk waardoor de lijntjes met de sector kort zijn. Er is veel kennis in huis op aangrenzende thema’s, met name vanuit twee van onze collega’s:

  • Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering en beleggingen aan de Universiteit Maastricht
  • Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam
  • Kees Koedijk, hoogleraar banking & finance aan de Utrecht University School of Economics

Naast het schrijven van je thesis kun je ook veel werkervaring opdoen door mee te werken aan verschillende projecten/thema’s. Je verrijkt daarmee niet alleen jouw kennis, maar je werkt ook in een professionele omgeving aan je persoonlijke vaardigheden.

Over Finance Ideas

Kom ons helpen om samen met woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers hun toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze te realiseren. Suf en saai? Niet als je bedenkt dat er jaarlijks € 100 miljard omgaat in de zorg, woningcorporaties 2,8 miljoen woningen bezitten en de institutionele beleggers verantwoordelijk zijn voor een vermogen van meer dan € 2.000 miljard! Geld dat van jou en de rest van Nederland komt. Geld dat zo efficiënt en effectief mogelijk moet worden ingezet om de maatschappelijke impact te maximaliseren.

Onze adviseurs houden zich onder andere bezig met het ondersteunen van woningcorporaties bij hun verduurzamingsstrategie, beoordelen van vastgoedportefeuilles, arrangeren van financiering voor zorginstellingen, inrichten van asset management voor woningcorporaties en het bedenken en implementeren van ESG beleid bij pensioenfondsen.

Onze cultuur?

Er is veel verantwoordelijkheid, maar je staat er niet alleen voor. Projecten worden in teamverband uitgevoerd. Altijd met een senior adviseur of partner, zodat er direct toegang is tot kennis van ervaren collega’s en onze hoogleraren.

Kennis delen zit diep in ons DNA. Zo organiseren we kennisdagen en lunch & learn sessies waarin collega’s en externe vakgenoten hun expertise delen. Ook hebben we voor starters een traineeprogramma. Dit programma is enerzijds gericht op inhoudelijke training door onder andere workshops. Anderzijds op individuele ontwikkeling, door intervisie en vaardigheidstrainingen. We dagen elkaar uit op inhoud en kwaliteit, maar ook met tafeltennis en -voetbal.

Word jij enthousiast van deze afstudeeropdracht?

Bevind jij je in de afrondende fase van een financiële, economische of technische masteropleiding? Ben jij zelfstandig, analytisch sterk en heb je affiniteit met cijfers? Solliciteer snel!

Je cv, motivatiebrief en cijferlijst kun je sturen naar onze interne recruiter. Zij is ook te bereiken via: 030 – 232 0480 of via het mailadres: recruitment@finance-ideas.nl.